PENTRU REȚELE WIRELESS

76% din intruziunile în rețea se datorează datelor de autentificare slabe sau furate. Este rețeaua dumneavoastră wireless un punct slab?

Implementăriloe relelelor wireless (WLAN) sunt în creștere iar controlul acestora devine mai complicat o dată cu creșterea cerintețelor pentru mobilitate și a politicilor BYOD.Experții Yellow Hat pot să evalueze securitatea relelelor wireless pentru a asigura protecția împotriva utilizării necorespunzătoare. Putem să evaluam dacă există rețele WLAN necontrolate prin examinarea fiecărui metru pătrat din organizația dumneavoastră.

Domenii de test:

  • Parole standard și elemente de configurare
  • Criptare
  • Autentificare
  • Autorizare
  • Patch-uri lipsă
  • Aplicații nepermise

Livrabile:

  • Alerte
  • Raport tehnic WNPT
  • Rezumat WNPT
  • Prezentare finală